ניתוח מערכות

Systems Analysis

אפיון מערכות תוכנה

אפיון מערכת התוכנה הוא שלב חשוב בראשית פיתוחה של המערכת.
לאחר שהוחלט על פיתוח מערכת חדשה או שינוי של מערכת קיימת, נדרש להגדיר מה המערכת אמורה לעשות. במילים אחרות אילו שירותים המערכת תספק למשתמשים שלה ולבעלי העניין ומה אנחנו דורשים שהמערכת תעשה. את אוסף הדרישות שחלקן מתייחסות ליכולות המערכת וחלקן מתייחסות לרמת הביצוע של יכולות אילו וחלקן כלליות, אנחנו מרכזים במסמך הנקרא אפיון. כאשר לקוח מזמין מערכת, במידה ועדין לא קיים אפיון, השלב הראשון הנו יצירת האפיון.
מאידך, עדיף להגדיר את הדרישות באמצעות מסמך אפיון לפני ההתקשרות. דבר זה מבטיח שלשני הצדדים ברור יותר מה תכולת העבודה.
לרוב, במיוחד בגופים מקצועיים, תבוא תוכנית האפיון במסמך אפיון המהווה תוצר של תהליך ניתוח המערכות. המסמך יכלול בין היתר את תיאור המצב הקיים, זיקה למערכת קודמת, בעיות שהמערכת אמורה לפתור ובעיות שהיא עלולה ליצור.